Project

Waarover gaat het project ‘Safe Havens’?

In een eerste fase willen we in de opvangcentra voor asielzoekers professionele medewerkers opleiden tot referentiepersonen inzake LGBT(lesbische, gay, biseksuele en transgender)-asielzoekers. De opleiding gebeurt via e-learning modules op deze website. Deze referentiepersonen hebben een dubbele functie. Enerzijds zijn zij een steunpunt binnen hun eigen centrum ter verbetering van de hulpverlening voor de doelgroep. Zij sensibiliseren collega’s en reiken hen waar en wanneer nodig de nodige informatie en tools aan. Anderzijds hebben zij een toeleidingsfunctie voor de doelgroep zelf. Zij beschikken over vaardigheden om LGBT-asielzoekers toe te laten op een veilige manier uit te komen voor hun seksuele oriëntatie en/of genderidentiteit en om hen toe te leiden naar contacten met andere LGBT-asielzoekers en/of LGBT-verenigingen.

In een tweede fase van het project organiseren we bijeenkomsten waaraan LGBT-asielzoekers kunnen deelnemen. Ook deze bijeenkomsten hebben een dubbele functie. Ten eerste kan de doelgroep hierop informele contacten leggen met andere LGBT-asielzoekers en met vrijwilligers uit LGBT-verenigingen. Ten tweede krijgen zij collectieve begeleiding inzake diverse thema’s die aansluiten bij enerzijds hun LGBT-achtergrond en anderzijds hun transitie naar een zelfstandig leven in de Belgische samenleving (bijvoorbeeld: werk zoeken, omgaan met homofobie, …). Deze bijeenkomsten worden georganiseerd op een locatie buiten de opvangcentra om zo de privacy en de veiligheid van de deelnemers te kunnen verzekeren.

Dit project krijgt de steun van Fedasil.