Project

Opgelet: project beëindigd! Project Safe Havens werd stopgezet in januari 2018. Deze website zal niet meer verder worden ontwikkeld maar wordt nog wel onderhouden en opgevolgd. Bijeenkomsten voor vluchtelingen en asielzoekers worden op dit moment niet meer georganiseerd door çavaria.

Waarover gaat het project ‘Safe Havens’?

Çavaria leidt in de opvangcentra voor asielzoekers professionele medewerkers op tot referentiepersonen inzake de specifieke noden van LGBT (lesbische, gay, biseksuele en transgender)-asielzoekers. De opleiding gebeurt via e-learning modules op deze website. Deze referentiepersonen hebben een dubbele functie. Enerzijds zijn zij een steunpunt binnen hun eigen centrum: zij sensibiliseren collega’s en reiken hen waar en wanneer nodig de nodige informatie en tools aan. Anderzijds hebben zij een toeleidingsfunctie voor de doelgroep zelf. Zij beschikken over vaardigheden om LGBT-asielzoekers toe te laten op een veilige manier uit te komen voor hun seksuele oriëntatie en/of genderidentiteit en om hen toe te leiden naar contacten met andere LGBT-asielzoekers en/of LGBT-verenigingen.

We organiseren ook bijeenkomsten waaraan LGBT-asielzoekers kunnen deelnemen. Ook deze bijeenkomsten hebben een dubbele functie. Ten eerste kan de doelgroep hierop informele contacten leggen met andere LGBT-asielzoekers en met vrijwilligers uit LGBT-verenigingen. Ten tweede krijgen zij collectieve begeleiding inzake diverse thema’s die aansluiten bij enerzijds hun LGBT-achtergrond en anderzijds hun transitie naar een zelfstandig leven in de Belgische samenleving (bijvoorbeeld: werk zoeken, omgaan met homofobie, …). Deze bijeenkomsten worden georganiseerd op een locatie buiten de opvangcentra om zo de privacy en de veiligheid van de deelnemers te kunnen verzekeren.

Dit project krijgt de steun van Fedasil.